Karate pro dospělé

Karate pro dospělé

Přínos pro dospělé

Cvičit karate můžete začít v každém věku. Je vhodné jak pro muže, tak i pro ženy. Trénink se dá snadno uzpůsobit dle Vaší aktuální zdatnosti. Správným cvičením si můžete zlepšit Vaši fyzickou zdatnost a zdravotní stav.

Principem karate je vykonat maximálně efektivní techniku za použití co nejjednoduššího pohybu. Není zde potřeba nějaké zvláštní fyzické zdatnosti, ani velkých svalů. Cílem v karate je naučit se jedinou technikou přemoci jakéhokoliv soupeře – tzv. technika „todome-waza“. Není potřeba extrémní vytrvalosti a vytrvalost potřebná k tréninku se pravidelným cvičením snadno získá. V karate často o vítězi rozhodují častěji zkušenosti než fyzické předpoklady. Schopnost využít svých znalostí ve svůj prospěch je v karate daleko důležitější než fyzická síla nebo rychlost.

 

 


Nishiyama10

 


 

 

Jak vypadá samotný trénink?

Tréninky jsou postaveny tak, aby byly co nejkomplexnější. Důraz je kladen jak na tělesný rozvoj, tak na rozvoj charakteru. Začátkem tréninku je vždy rozcvička, při které se tělo připraví na následnou zátěž, aby nedošlo ke zbytečnému zranění.

Ze začátku se naučíte, jak správně pracovat se svým dechem a tělem pro co největší účinnost při případné obraně a následném protiútoku. Tréninky se vždy skládají z nácviku základních technik (bloků, úderů a kopů), které jsou prováděny do vzduchu, později jsou údery praktikovány do lap a následně ve dvojicích (při tomto nácviku se snažíte využít osvojené kopy a údery k zneškodnění protivníka, nácviky ve dvojicích se trénuji na přesnou vzdálenost těsně před protivníka a nedochází při nich k úderu do těla – není třeba se obávat zranění). Tréninkem tradičního karate se učíte reagovat na útok automaticky/intuitivně v reálných situacích, kdy musíte pracovat pod stresem.

Nezbytnou součástí tréninků jsou KATA – jedna z hlavních částí karate. Slouží k nácviku úderů, přechodů mezi postoji a procvičení technik. Každá KATA má přesně daný obsah, délku i fázování. Na KATA je navázán BUNKAI – aplikace technik z KATA proti soupeři.

 


 

 


Pasky 2

 

Sebeobrana

Hlavním smyslem cvičení karate je naučit se především sebeobraně. Tréninkem se naučíte, jak správně reagovat na případný útok. Návyky získané pravidelným tréninkem se Vám tak v kritické době mohou hodit. U pokročilejších jedinců vyučujeme také jednoduché, ale velmi účinné, techniky vedené na tlakové body, slabiny apod. Tyto techniky lze užít pouze v situaci ohrožení na životě, a je proto důležité, aby student pochopil, že je nelze užít při běžné potyčce. Z tohoto důvodu se je učí pouze studenti, kteří dosáhli již potřebné technické, ale i duševní úrovně.

Skutečným uměním v karate je ale umět se boji vyhnout, proto se v karate také učíme zvládat své emoce a být vyrovnaným a silným jedincem.


DSC_0793

 


 

 

Nemusíte se bát, že trénink nezvládnete!

Někteří lidé se domnívají, že trénink karate je pouze pro tělesně zdatné jedince, ale není tomu tak. Trénink karate si můžete uzpůsobit podle Vašich fyzických schopností, a proto se nemusíte bát, že byste trénink nezvládli. Smyslem karate není stát se vrcholovým sportovcem, ale naučit se pracovat s tím, co mám, tím nejefektivnějším způsobem.

Ani nedostatečná ohebnost není pro trénink karate překážkou. Ohebnost je v mnoha ohledech přirozeně vrozená, a přestože ji lze tréninkem od útlého věku lehce zvýšit nebo při nejmenším udržet, pro většinu technik nemusíte být „gumoví“, abyste je dokázali provést. Techniky v karate se snaží přizpůsobit přirozenému pohybu těla a nevyžadují tedy nijak zvlášť ohebnost. Přestože třeba nebudete schopni provést kop do výšky hlavy, je řada jiných a účinných technik, kterými to lze hravě vykompenzovat a nebude Vás to proto nijak v tréninku omezovat.

 


_DSC9458

 


 

 

Je karate nebezpečné?

Ke skutečnému boji mezi členy oddílu nedochází. Cvičení ve dvojicích je vždy koordinováno trenérem. Techniky jsou sice vedeny maximální silou, ale jsou vždy zastaveny před tělem partnera. Jediné údery jsou dovoleny do „makiwara“ (neživý terč). Každé cvičení, při kterém dochází k pákám nebo podmetům, je předcházeno poučením o bezpečnosti a nácvikům bezpečnosti.

Pásy v karate

Barevné pásy se v karate používají pro rozlišení STÚ (stupeň technické úrovně). Začíná se s bílým pásem (9. kyu), následuje žlutý (8. kyu), oranžový (7. kyu), zelený (6. kyu), modrý (5. – 4. kyu), hnědý (3. – 1. kyu) a na závěr černý pás (1. – 10. dan).

Pro dosažení vyššího STÚ musí jedinec úspěšně složit zkoušky pořádané zkušebním komisařem. Zkoušky probíhají v rámci našeho oddílu přímo v Ostravě, není tedy nutné za nimi někam dojíždět.

 


_DSC2125