Karate pro děti

Karate pro děti

Proč by mělo Vaše dítě cvičit karate?

Děti učíme nejen bojovým technikám, ale také základům a principům BUDO – fyzická, ale především duševní cesta samurajských bojovníků. Principy a dovednosti získané tréninkem tradičního karate si děti odnášejí do běžného života a pomáhají jim zvládat obtížné situace.

Principy BUDO = disciplína, respekt k sobě i ostatním, schopnost tvrdě na sobě pracovat, ale také pokora a laskavost.

Během tréninku se děti učí disciplíně, kterou vyžaduje trénink bojového umění. Učí se mít respekt nejen ke svému učiteli, ale také k sobě, svým kamarádům s oddílu i ke svým soupeřům. Ukazujeme jim, jak mohou na sobě pracovat, a naším cílem je v nich probudit zájem o neustálé zdokonalování sebe sama. Učíme děti koncentraci, která je vyžadována pro co nejpreciznější provedení techniky. Ne míň důležitou součástí tréninku je naučit se také pokoře. Děti spolu soupeří, porovnávají své schopnosti, ale zároveň se učí si navzájem pomáhat a spolupracovat spolu. Tyto komunikační schopnosti a schopnost pracovat jak v kolektivu, tak i jako jednotlivec sám na sobě, jsou schopny využít ve svém pozdějším životě. Učíme děti návykům, které jim pomohou zvládat kritické situace. Děti si své schopnosti mohou ověřit na národních i mezinárodních soutěžích a jako důkaz jejich pokroku jim slouží získávání stále vyšších a vyšších pásů, až nakonec mohou jednou dojít i k vysněnému černému pásu v karate.

 

 

 


55

 


 

 

Karate po sportovní stránce

Vaše dítě budou vyučovat zkušení instruktoři s pedagogickým vzděláním a licencí trenéra ČATK. Trénink je uzpůsoben tak, aby vždy docházelo k rozvoji motorických schopností a dovedností s ohledem na věk dítěte. Součástí tréninku je i výuka některých gymnastických dovedností – např. kotouly, parakotouly, stojky, pády.

Ačkoliv závody nejsou pro trénink karate to nejpodstatnější, fungují jako výborný trénink. Děti mají možnost si na nich vyzkoušet své dovednosti a porovnat je s ostatními. Naučí se díky nim pracovat s nervozitou a nebát se cvičit před lidmi. Přesto je účast na závodech vždy dobrovolná a není nutnou podmínkou pro cvičení karate.

Je cvičení karate nebezpečné?

Během tréninku dbáme maximální bezpečnosti. Děti se navzájem nebijí, ale učí se svou techniku zastavit ještě před tělem partnera. Jediné údery jsou povoleny do „makiwara“ (neživý terč). Při tréninku ve dvojicích trenér vždy dohlíží na cvičení a bezpečnost.

V prvních etapách tréninku dostávají děti zcela přesné instrukce, jaké techniky mají provádět, a vždy je určen „obránce“ (ten, kdo bude provádět obranu) a „útočník“ (ten, kdo bude provádět útok).  Nehrozí tedy, že by neúmyslně někoho zranil. Trochu volnější ruku dostávají až v pozdější době, kdy už však dokážou samy kontrolovat své pohyby a zastavit techniku vždy před soupeřem.

 

 

 


55

 


 

 


_DSC6527

 


 

 

Jak vypadá samotný trénink

Trénink je zahájen rozcvičkou, která se skládá ze cviků na zahřátí a protažení svalů. Trénink je poskládán tak, že se vždy začíná s jednodušším aktivačním cvičením a postupně se dochází ke složitějším technikám a kombinacím. Před ukončením tréninku je vždy nutný strečink, aby nedocházelo ke zkracování svalů. Výuka probíhá formou výkladu i názorného předvedení správné techniky. Trenér dětem také vždy vysvětlí, proč je nutné techniku provádět takovým způsobem a ne jiným. Děti jsou ovšem také vedeny k tomu, aby samy o technikách přemýšlely a neopakovaly pouze naučené fráze.

V začátcích jsou děti učeny správnému provedení techniky tím, že provádějí údery, kopy, či chvaty do vzduchu bez kontaktu s jiným karatistou. Trénují údery a kopy do „makiwara“ (neživý terč) pod bedlivým dozorem trenéra. Teprve až děti techniku ovládnou, začínají cvičit ve dvojicích a učí se správnému načasování techniky.

Při tréninku se vyhýbáme kontaktování soupeře. Děti se učí zastavit techniku ještě před udeřením a končí ji v bezpečné vzdálenosti od partnera.


_DSC2192

 


 

 

Pásy v karate

Barevné pásy se v karate používají pro rozlišení STÚ (stupeň technické úrovně). Začíná se s bílým pásem (9. kyu), následuje žlutý (8. kyu), oranžový (7. kyu), zelený (6. kyu), modrý (5. – 4. kyu), hnědý (3. – 1. kyu) a na závěr černý pás (1. – 10. dan).

Pro dosažení vyššího STÚ musí jedinec úspěšně složit zkoušky pořádané zkušebním komisařem. Dosahování vyšších pásů motivuje děti, aby při cvičení vytrvaly a dále na sobě pracovaly. Pomocí barevného systému pásů mohou tak snadno sledovat svůj růst a nový pás je pro ně odměnou za snahu a píli, kterou pro jeho dosažení musely vynaložit. Zkoušky probíhají v rámci našeho oddílu přímo v Ostravě, není tedy nutné za nimi někam dojíždět.

Sebeobrana

Hlavním smyslem cvičení karate je naučit se především sebeobraně. Dítě se učí účinné sebeobranné techniky a také situace, kdy je adekvátní je použít. Trenér při výuce dbá na to, aby dítě pochopilo, že techniky, které se na tréninku karate učí, smí použít pouze v případě, když jej někdo napadne a nemůže je tedy použít proti kamarádům nebo spolužákům ve škole.

Skutečným uměním v karate je umět se boji vyhnout. Proto se děti učí zvládat situace vždy v klidu a nevyvolávat nesmyslné konflikty. Pokud ovšem se už Vaše dítě dostane do situace, kdy se nebude možné vyhnout boji, naučíme ho, jak se nejlépe protivníkovi ubránit, protože „hloupých“ lidí bohužel na světě chodí spousta, a člověk se někdy může dostat do situace, kdy mu lekce karate přijdou vhod.

 

 

Karate po sportovní stránce

Vaše dítě budou vyučovat zkušení instruktoři s pedagogickým vzděláním a licencí trenéra ČATK. Trénink je uzpůsoben tak, aby vždy docházelo k rozvoji motorických schopností a dovedností s ohledem na věk dítěte. Součástí tréninku je i výuka některých gymnastických dovedností – např. kotouly, parakotouly, stojky, pády.

Ačkoliv závody nejsou pro trénink karate to nejpodstatnější, fungují jako výborný trénink. Děti mají možnost si na nich vyzkoušet své dovednosti a porovnat je s ostatními. Naučí se díky nim pracovat s nervozitou a nebát se cvičit před lidmi. Přesto je účast na závodech vždy dobrovolná a není nutnou podmínkou pro cvičení karate.

Je cvičení karate nebezpečné?

Během tréninku dbáme maximální bezpečnosti. Děti se navzájem nebijí, ale učí se svou techniku zastavit ještě před tělem partnera. Jediné údery jsou povoleny do „makiwara“ (neživý terč). Při tréninku ve dvojicích trenér vždy dohlíží na cvičení a bezpečnost.

V prvních etapách tréninku dostávají děti zcela přesné instrukce, jaké techniky mají provádět, a vždy je určen „obránce“ (ten, kdo bude provádět obranu) a „útočník“ (ten, kdo bude provádět útok).  Nehrozí tedy, že by neúmyslně někoho zranil. Trochu volnější ruku dostávají až v pozdější době, kdy už však dokážou samy kontrolovat své pohyby a zastavit techniku vždy před soupeřem.

Pásy v karate

Barevné pásy se v karate používají pro rozlišení STÚ (stupeň technické úrovně). Začíná se s bílým pásem (9. kyu), následuje žlutý (8. kyu), oranžový (7. kyu), zelený (6. kyu), modrý (5. – 4. kyu), hnědý (3. – 1. kyu) a na závěr černý pás (1. – 10. dan).

Pro dosažení vyššího STÚ musí jedinec úspěšně složit zkoušky pořádané zkušebním komisařem. Dosahování vyšších pásů motivuje děti, aby při cvičení vytrvaly a dále na sobě pracovaly. Pomocí barevného systému pásů mohou tak snadno sledovat svůj růst a nový pás je pro ně odměnou za snahu a píli, kterou pro jeho dosažení musely vynaložit. Zkoušky probíhají v rámci našeho oddílu přímo v Ostravě, není tedy nutné za nimi někam dojíždět.

Sebeobrana

Hlavním smyslem cvičení karate je naučit se především sebeobraně. Dítě se učí účinné sebeobranné techniky a také situace, kdy je adekvátní je použít. Trenér při výuce dbá na to, aby dítě pochopilo, že techniky, které se na tréninku karate učí, smí použít pouze v případě, když jej někdo napadne a nemůže je tedy použít proti kamarádům nebo spolužákům ve škole.

Skutečným uměním v karate je umět se boji vyhnout. Proto se děti učí zvládat situace vždy v klidu a nevyvolávat nesmyslné konflikty. Pokud ovšem se už Vaše dítě dostane do situace, kdy se nebude možné vyhnout boji, naučíme ho, jak se nejlépe protivníkovi ubránit, protože „hloupých“ lidí bohužel na světě chodí spousta, a člověk se někdy může dostat do situace, kdy mu lekce karate přijdou vhod.